Poznański Wolontariusz Roku 2021

0
425
Poznański Wolontariusz Roku 2021 - rozpoczęło się głosowanie mieszkańców. Zdjęcie: Facebook/Nasz Głos Poznański

Mieszkańcy Poznania mogą już oddawać głosy na jedną z 65 zgłoszonych do konkursu osób, grup czy organizacji angażujących się w działania społeczne. Internetowe głosowanie potrwa do 28 listopada.

Od ponad 20 lat Miasto Poznań docenia bezinteresowną pomoc i zaangażowanie, jakie niosą wolontariuszki i wolontariusze w tym regionie.

Konkurs ma na celu wyróżnienie osób czy organizacji angażujących się w działania społeczne, a także promowanie działań wolontaryjnych. Wzorem lat ubiegłych tytuł „Poznańskiego Wolontariusza Roku” przyznany zostanie w siedmiu kategoriach – mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UMP, przewodnicząca kapituły konkursu. – O tym, kto zostanie uhonorowany w jednej z kategorii, zdecydują sami mieszkańcy. Zachęcam do głosowania. W ten sposób możemy okazać wolontariuszom wdzięczność za otrzymaną pomoc.

W konkursie biorą udział osoby, grupy i organizacje. Mieszkańcy Poznania mogą głosować na swojego faworyta na stronie poznan.pl do 28 listopada. Tam również znajdziemy opisy zgłoszonych do tegorocznej edycji kandydatur.

Facebook

Czytaj: Nagrodzono poznańskie schronisko dla zwierząt

Tytuł „Poznańskiego Wolontariusza Roku” przyznany zostanie laureatom w siedmiu kategoriach:

– młodzieżowa – dla osób poniżej 19. roku życia;
– indywidualna – dla osób między 19. a 60. rokiem życia;
– senioralna – dla osób powyżej 60. roku życia;
– zespołowa – dla grup prowadzących działania o charakterze wolontariackim;
– wolontariat szkolny – dla zespołów działających w ramach szkolnych kół wolontariatu;
– wolontariat pracowniczy – dla programu wolontariatu pracowniczego.

Tytuł „Poznański Wolontariusz Roku” trafi do osoby, grupy lub organizacji, które bezpłatnie wykonują świadczenia o charakterze wolontariackim, w szczególności oferując pomoc na rzecz: innych osób, organizacji pozarządowych w zakresie ich działalności pożytku publicznego, organów administracji publicznej, wspierania inicjatyw lokalnych oraz na rzecz rozwoju miasta Poznania, zwierząt i ochrony środowiska.

Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 8 grudnia.

Czytaj: Start lodowiska Malta i Ice Party